Beknopte geschiedenis van Marcantus


Marcantus Vocaal Ensemble uit Culemborg is begin jaren negentig van de vorige eeuw begonnen onder een andere naam: “Recercata”. Deze naam stamt waarschijnlijk af van ricercare, een (instrumentale) muziekvorm uit de Renaissance waarin meerdere thema’s tegelijk met elkaar verweven waren.

De naam is bedacht door de eerste dirigent van het koor: Okke Dijkhuizen. Rond 1993 heeft Okke, als programmamaker klassieke muziek bij de EO, met zangers uit Culemborg een projectoptreden voor de EO verzorgd. Daaruit is Marcantus ontstaan.

De naam Marcantus is bedacht rond 2000 onder een nieuwe dirigent, Marcell Vroeijenstijn. Het is een samenvoeging van markant en “cantus” dat verwijst naar zangactiviteit.

Na een aantal jaren o.l.v. Marcell gezongen te hebben, kreeg Marcantus de bekende Culemborgse bas/bariton Bas Kuijlenburg als dirigent. Bas, zelf een professioneel zanger, gaf het koor een speciaal elan.

De laatste jaren zingen we onder de bezielende leiding van Paul Bocken, die ons met
zijn muziekpedagogische kwaliteiten tot een hoger zangniveau heeft gebracht.

Tijdens Paul zijn dirigentschap is de verhouding vrouwen en mannenstemmen gelijk
geworden. De invulling van de concerten is gevarieerd geworden qua stukken met
een duidelijk thema. Ook worden de concerten aantrekkelijker gemaakt door samen
te werken met andere muzikanten (zangers of instrumentalisten).

Bedankt!


Marcantus bedankt: