Informatie voor aspirant leden


Informatie voor nieuwe leden van Marcantus Vocaal ensemble

Marcantus staat momenteel onder leiding van de enthousiaste en professionele dirigent Paul Bocken.

We zingen/repeteren op maandagavond van 19.45 - 22.00 uur in de voormalige Joodse Synagoge aan de Jodenkerkstraat. De repetities worden georganiseerd volgens een instudeerschema dat door de dirigent wordt opgesteld. Afhankelijk van de behoefte kan er een aparte stemgroeprepetitie plaatsvinden die meestal vooraf gaat aan de gewone repetitie.

Het principe is dat de koorleden thuis de noten instuderen en dat het tijdens de repetities aan komt op samenzang en afwerking. Voor thuisstudie worden digitale muziekbestanden ter beschikking gesteld. Bladmuziek wordt door het koor verzorgd en opgenomen in een zwarte map.

Marcantus zingt à capella, meestal voltallig maar afhankelijk van de stukken kan er ook worden besloten in een kleinere bezetting te zingen. De keuze hiervoor ligt bij de dirigent en is afhankelijk van de vorm en/of de moeilijkheidsgraad van het stuk.
Ook bestaat voor meer geoefende zangers (vooraf beoordeeld door de dirigent) de mogelijkheid mee te doen als projectlid. We streven ernaar om drie concerten in de twee jaar te geven.

Als lid kun je participeren in verschillende commissies om het zingen, de uitvoeringen en de onderlinge samenwerking soepel te laten verlopen. Zo is er een repertoirecommissie, een concertcommissie en een PR-commissie. Omdat we een vereniging zijn, houden we elk jaar een jaarvergadering, waarbij de inbreng van de leden zeer op prijs gesteld wordt.

De contributie bedraagt € 22,50 per maand, graag per automatische overschrijving te voldoen op Rabobankrekening 11 52 16 618 t.n.v. Marcantus Vocaal Ensemble.

Belangstellenden kunnen zonder kosten drie keer meezingen om te bezien of zij graag lid willen worden. Hierbij zal vooraf worden overlegd of er in de voorkeurs stemgroep van het aspirant lid plaats is. Vervolgens wordt een stemtest afgenomen door de dirigent, waarna een advies volgt over een al of niet lidmaatschap.

Bedankt!


Marcantus bedankt: